ยอตุนน์ (นอร์สเก่า: jǫtunn) มีความหมายว่ายักษ์ปรากฏในเทพปกรณัมนอร์ส ยอตุนน์เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งที่แยกจากกลุ่มแอซีร์ (Æsir) และวานีร์ (Vanir)

ยอตุนน์ฟาฟนีร์และฟาโซลต์ วาดโดยริชชาร์ท วากเนอร์ ในปกรณัมชุด แดร์ริงเด็สนีเบอลุงเงิน

อ้างอิง แก้

  • Abram, Christopher. Myths of the Pagan North: The Gods of the Norsemen. London: Continuum, 2011.