เปิดเมนูหลัก

อากองกากัว (สเปน: Aconcagua) ตั้งอยู่ในประเทศอาร์เจนตินา เป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีสที่มีแนวยาวที่สุดในโลก ใกล้เขตติดต่อพรมแดนประเทศชิลี มีความสูง 6,959 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และเคยเป็นแหล่งที่อยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ แล้ว ยังมีเมืองลอยฟ้าอันเป็นโบราณสถานสำคัญอีกด้วย

คนไทยที่สามารถพิชิตยอดเขาอากองกากัวสำเร็จเป็นคนแรกคือ วิทิตนันท์ โรจนพานิช

ดูเพิ่มแก้ไข