ยอดเขานันทาเทวี

ยอดเขานันทาเทวี (Nanda Devi) ตั้งอยู่ในรัฐอุตตราขัณฑ์ ใกล้กับพรมแดนระหว่างประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของอินเดีย รองจากยอดเขากันเจนชุงคา มีความสูง 7,816 เมตร ตั้งอยู่บริเวณการ์วัล หิมาลัย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย [1]

นันทาเทวี

อ้างอิงแก้ไข

  1. โลกพิสดาร แดนพิศวง, รีดเดอร์ไดเจสต์, กรุงเทพ,2541

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 30°22′36″N 79°58′15″E / 30.37667°N 79.97083°E / 30.37667; 79.97083