มินะโมะโตะ โนะ คิโยะฮิเมะ

มินะโมะโตะ โนะ คิโยะฮิเมะ (源潔姫, 810 – 25 เดือน 6 ไซโก ที่ 3 (29 กรกฎาคม ค.ศ. 856) พระราชธิดาใน จักรพรรดิซะงะ ภรรยาเอกของ ฟุจิวะระ โนะ โยะชิฟุซะ ขุนนางผู้ใหญ่ใน ยุคเฮอัง และพระอัยยิกาของ จักรพรรดิเซวะ

มินะโมะโตะ โนะ คิโยะฮิเมะ
เกิดค.ศ. 810
ถึงแก่กรรม25 เดือน 6 ไซโก ที่ 3 (29 กรกฎาคม ค.ศ. 856)
ตระกูลฟุจิวะระ
สามีฟุจิวะระ โนะ โยะชิฟุซะ
บุตร-ธิดาฟุจิวะระ โนะ อะกิระเคะอิโกะ (บุตรสาว)
บิดาจักรพรรดิซะงะ