มาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2

พระประมุขมาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2 (อังกฤษ: His Highness Susuga Malietoa Tanumafili II) (4 มกราคม พ.ศ. 245611 พฤษภาคม พ.ศ. 2550) เป็นพระประมุขแห่งรัฐเอกราชซามัว ทรงพระราชสมภพในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2456 เป็นพระราชโอรสใน มาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 1 และโมโมเอ ลูเปอูลูอีวา มาเลอิเซอา ทรงขึ้นครองราชย์พร้อมกับ พระราชาธิบดีประมุขแห่งรัฐมุขตูปัว ตามาเซเซ ซึ่งครองราชย์อยู่ 2 ปี โดยส่วนพระองค์นับถือศาสนาบาไฮ[1]

มาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2
Malietoa Tanumafili II.gif
พระนามเต็มพระราชาธิบดีประมุขแห่งรัฐมาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2
ราชวงศ์ราชวงศ์มาลีเอตัว
ครองราชย์พ.ศ. 2483-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รัชกาลก่อนมาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 1
รัชกาลถัดไปตูปัว ตามาเซเซ คูปัวลา ตูฟูกา อฟิ (ประมุขแห่งรัฐ)
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ4 มกราคม พ.ศ. 2456
ประเทศซามัว
สวรรคต11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
กรุงอาปีอา ประเทศซามัว (พระชนมายุ 94 พรรษา)
พระราชบิดามาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 1
พระราชมารดาโมโมเอ ลูเปอูลูอีวา มาเลอิเซอา

พระราชาธิบดีประมุขแห่งรัฐมาลีเอตัว ขณะครองราชย์ทรงเคยเป็นประมุขแห่งรัฐ ที่มีพระชนมพรรษามากที่สุดในโลก และ ครองราชย์ยาวนานเป็นอันดับ 3 ของโลก พระองค์มีส่วนสำคัญที่ทำให้ซามัวเป็นเอกราชจากนิวซีแลนด์ได้

สิ้นพระชนม์แก้ไข

พระประมุข มาลีเอตัว สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยพระชันษา 94 พรรษา ด้วยโรคนิวโมเนีย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข