ตูปูอาตามาเซเซตูปูโอลา ตูฟูงา เอฟิ

ตูปูอาตามาเซเซตูปูโอลา ตูฟูงา เอฟิ (ซามัว: Tupua Tamasese Tupuola Tufuga Efi; 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 - ปัจจุบัน) เคบดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งซามัว และเคยเป็นประมุขแห่งซามัวต่อจากมาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2 โดยอยู่ในตำแหน่ง 10 ปี นอกจากนี้พระองค์ก็ยังป็นเจ้าที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ตูปัว ตามาเซเซอีกด้วย

ตูปูอาตามาเซเซตูปูโอลา ตูฟูงา เอฟิ
ก่อนหน้า ตูปูอาตามาเซเซตูปูโอลา ตูฟูงา เอฟิ ถัดไป
มาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2 2leftarrow.png ประมุขแห่งรัฐซามัว
(พ.ศ. 2550–2560)
2rightarrow.png วาอาเลโตอา ซูอาลาอูวีที่ 2
เลอาโลฟีที่ 4 2leftarrow.png ราชวงศ์ตูปัว ตามาเซเซ
(พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน)
2rightarrow.png คนปัจจุบัน


ดูเพิ่มแก้ไข