มารี-เตแรซแห่งฝรั่งเศส

เจ้าหญิงมารี-เตแรซแห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Marie-Thérèse de France) เป็นพระชายาในเจ้าชายหลุยส์ อ็องตวน ดยุกแห่งอ็องกูแลม เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสและพระนางมารี อ็องตัวแน็ต ได้เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสหลังจากที่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 แห่งฝรั่งเศสสละราชสมบัติ เจ้าชายหลุยส์ อ็องตวน ดยุกแห่งอ็องกูแลม พระสวามีของพระองค์จึงได้ครองราชย์และเพียง 20 นาที ต่อมาพระองค์ก็ลงพระนามสละราชสมบัติ เป็นอันสิ้นสุดตำแหน่ง

มารี-เตแรซแห่งฝรั่งเศส

มารี เตแรซ ชาร์ล็อตแห่งฝรั่งเศส (Marie Thérèse Charlotte de France)
Duchess d'Angouleme.jpg
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสและนาวาร์
พระสวามีหลุยส์ อ็องตวน ดยุกแห่งอ็องกูแลม
ราชวงศ์ราชวงศ์บูร์บง
พระบิดาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
พระมารดาพระนางมารี อ็องตัวแน็ต
ประสูติ19 ธันวาคม พ.ศ. 2321
สิ้นพระชนม์24 มีนาคม พ.ศ. 2409
ลายพระอภิไธย

ชีวิตในวัยเยาว์ของพระองค์ได้รับการเอาใจใส่อย่างดีและเข้มงวดจากพระมารดา (ในขณะที่พระบิดาคือพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ค่อนข้างปล่อยปละละเลย) พระนางมารี อ็องตัวแน็ตได้ทรงพร่ำสอนมิให้พระองค์เป็นคนเย่อหยิ่งแบบพระปิตุจฉาของพระสวามีของพระองค์ พระนางจึงได้ทำการเชิญเหล่าเด็กสามัญชนให้เข้ามาร่วมในงานเลี้ยงอาหารเย็นร่วมกับพระองค์ และสอนให้พระองค์ในวัยเยาว์รู้จักแบ่งของเล่นแก่เด็กยากจน และยังคอยสอนให้รู้จักเห็นอกเห็นใจ รับรู้ความทุกข์ยากของผู้อื่น (ซึ่งขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่สังคมส่วนใหญ่มองพระมารดาของพระองค์)