มายากล คือ ศิลปะการแสดง มีลักษณะการแสดงการลวงตาต่อผู้ชมโดยแสดงเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้น ราวกับว่าผู้แสดงมีเวทมนตร์ การแสดงมายากลนี้มีการแสดงหลากหลาย ไม่ว่าแสดงตามโรงละคร โรงภาพยนตร์ หรือแม้แต่การแสดงตามท้องถนน ผู้แสดงมายากลจะถูกเรียกว่า นักมายากล หรือ มายากร

นักมายากลกำลังเล่นมายากลกับเด็ก

จุดมุ่งหมายของการแสดงมายากลนั้นใช้เพื่อความบันเทิงและการตื่นตาต่อผู้ชมเป็นหลัก

ลักษณะของมายากล แก้

กลแต่ละชนิดอาจจำแนกได้ในหลายหมวดหมู่ ซึ่งโดยทั่วไปลักษณะของมายากล เช่น การเรียกของจากความว่างเปล่า โดยนักมายากลเสกของบางอย่างมาจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริง เช่น การดึงกระต่ายออกมาจากหมวก หรือการเสกเหรียญมาจากกล่องที่ว่างเปล่า การทำสิ่งของให้หาย เช่น นักมายากลเสกของที่มีอยู่ให้หายไปจากสายตาของผู้ชม ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับการสร้าง ตัวอย่างเช่นการทำให้ไพ่ในมือที่ถืออยู่หายไป หรือการเสกของใหญ่เช่นเสกเครื่องบินที่อยู่ต่อหน้าผู้ชมให้หายไป โดยนอกจากนี้ก็ยังมีการทำนายจิตใจ หรือการแสดงการเคลื่อนไหวในลักษณะที่แปลก เช่นการลอยกลางอากาศ

มายากลสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือมายากลระยะใกล้ และมายากลระยะไกล[ต้องการอ้างอิง]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้