มาซิโดเนีย (ภูมิภาค)

ภูมิภาคมาซิโดเนีย (อังกฤษ: Macedonia region) เป็นบริเวณภูมิศาสตร์และบริเวณประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรบอลข่านทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป เขตแดนของมาซิโดเนียเปลี่ยนแปลงตลอดมาในประวัติศาสตร์แต่โดยทั่วไปแล้วจะรวมประเทศห้าประเทศในคาบสมุทรบอลข่าน: กรีซ, นอร์ทมาซิโดเนีย, บัลแกเรีย, แอลเบเนีย และเซอร์เบีย และมีเนื้อที่ราว 67,000 ตารางกิโลเมตรโดยมีประชากรราว 4.76 ล้านคน

ภูมิภาคมาซิโดเนียปัจจุบันที่แบ่งโดยเขตแดนกรีซ (มาซิโดเนียอีเจียน), นอร์ทมาซิโดเนีย (มาซิโดเนียวาร์ดา), บัลแกเรีย (จังหวัดบลาโกฟกราด), แอลเบเนีย (มาลาเพรสพา และ โกโลบรโด), เซอร์เบีย (Prohor Pčinjski), และคอซอวอ (บริเวณโกรา)

มาซิโดเนียเป็นบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานที่เก่ที่สุดที่ตั้งกันมาราวตั้งแต่ 9,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช และกลายมาเป็นศูนย์กลางของอำนาจของกรีซโบราณ และเป็นบริเวณของความขัดแย้งตลอดมาในประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้[1]

อ้างอิง แก้

  1. Krste Petkov Misirkov, On the Macedonian Matters, Sofia 1903

ดูเพิ่ม แก้