ชาวมันเด

(เปลี่ยนทางจาก มันเด)
ระวังสับสนกับ ชนมันดิงคา

ชนมันเด หรือ ชนมันเดน (อังกฤษ: Mandé peoples หรือ Manden peoples) หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในแอฟริกาตะวันตกผู้พูดภาษามันเดที่กระจัดกระจายทั่วบริเวณ กลุ่มชนชนมันเดพบว่าตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายประเทศ เช่น

ชนมันเด
Mandé peoples
ประชากรทั้งหมด
20 ล้านคน
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างสำคัญ
แอฟริกาตะวันตก
ภาษา
ภาษามันเด
ศาสนา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม, ศาสนาพื้นเมืองของแอฟริกาตะวันตก
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
Bambara, Bissa, Busa, Dan, Dyula, Kpelle, Ligbi, Malinke, Mandinka, Marka, Mende, Dyula, Bissa , Soninke, Susu, Vai, Yalunka, และอื่นๆ

ทางด้านภาษาภาษามันเดเป็นสาขาหนึ่งของตระกูลภาษาไนเจอร์-คองโก[1] และแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ สองกลุ่ม “มันเดตะวันออก” และ “มันเดตะวันตก”

ชนมันดิงคาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของชนมันเดได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งจักรวรรดิโบราณที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาตะวันตก

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bendor-Samuel, John & Rhonda L. Hartell (eds.) (1989) The Niger-Congo Languages — A classification and description of Africa's largest language family. Lanham, Maryland: University Press of America