มะเร็งโลหิตวิทยา

(เปลี่ยนทางจาก มะเร็งเม็ดเลือด)

มะเร็งโลหิตวิทยาหรือมะเร็งเม็ดเลือดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดกับเซลล์ในเลือด ไขกระดูก หรือต่อมน้ำเหลือง อวัยวะเหล่านี้เกี่ยวข้องกันผ่านระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นมะเร็งที่เกิดกับเซลล์ในอวัยวะหนึ่ง ๆ มักส่งผลถึงอวัยวะอื่นพร้อม ๆ กันด้วย เช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มักแพร่กระจายไปยังไขกระดูก และทำให้มีเซลล์มะเร็งในเลือดด้วย เป็นต้น

มะเร็งโลหิตวิทยา
(Hematological malignancy/
blood cancer)
ภาพเซลล์มะเร็งพลาสมาซัยโตมาจากกล้องจุลทรรศน์ เป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหนึ่ง
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10C81-C96
ICD-9200-209
ICD-O:9590-9999
NCIมะเร็งโลหิตวิทยา
MeSHD019337

การสับเปลี่ยนของโครโมโซมเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของมะเร็งโลหิตวิทยา ต่างจากมะเร็งอื่น ๆ ที่พบสาเหตุนี้ไม่บ่อย ทำให้มะเร็งโลหิตวิทยาหลายชนิดมีแนวทางการดูแลรักษาที่แตกต่างออกไปจากมะเร็งอื่น ๆ