มะเดะโนะโคจิ เอะอิโกะ

พระสนมในจักรพรรดิโกะ-นะระและพระราชมารดาในจักรพรรดิโองิมะชิ

มะเดะโนะโคจิ เอะอิโกะ (ญี่ปุ่น: 万里小路栄子โรมาจิMadenokōji Eiko ; 2037 – 8 พฤศจิกายน 2065) พระสนมในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิโกะ-นะระ จักรพรรดิองค์ที่ 105 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโองิมาจิ จักรพรรดิองค์ที่ 106

มะเดะโนะโคจิ เอะอิโกะ
พระราชมารดาในจักรพรรดิองค์ที่ 106
พระพันปีหลวง(ย้อนหลัง) 26 เดือน 9 เอโรกุ (พ.ศ. 2101)

สวรรคต10 เดือน 10 ไดเอ ที่ 2
(8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2065)
ตระกูลฟูจิวาระ (มาเดโนะโคจิ)
พระสวามีเจ้าชายโทโมฮิโตะ (ต่อมาคือ จักรพรรดิโกะ-นะระ)
พระบุตรจักรพรรดิโองิมาจิ

บันทึก แก้ไข