มะจัง ดิออริจินัลทีวี เป็นช่องรายการทาง สถานีโทรทัศน์เคเบิล ออกอากาศทาง ทรูวิชั่นส์ ช่อง 34 (2549-2550) ช่อง 82 (2550-2556) และช่อง 68 (2556-2557) เป็นช่องที่นำเสนอ มิวสิกวิดีโอ เพลงไทย และ เพลงสากล ในยุคเซเวนตีส์ ถึง ไนนตีส์ ก่อนที่จะมีรายการทางช่องมะจัง ดิออริจินัลทีวีนั้นจะนำเสนอมิวสิกวีดีโอเพียงอย่างเดียว มะจังออกอากาศเป็นวันสุดท้ายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยยุติการออกอากาศเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

มะจัง ดิออริจินัลทีวี
ตราสัญลักษณ์ มะจังทีวี
ประเทศไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพไทย ประเทศไทย
เครือข่ายไทย ทรูวิชั่นส์
คำขวัญThe Original TV
แบบรายการ
ระบบภาพ4:3
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติ
เริ่มออกอากาศกรกฎาคม พ.ศ. 2549
ยุติออกอากาศ31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ออกอากาศ
เคเบิลทีวี
ไทย ทรูวิชั่นส์ช่อง 34 (2549-2550)
ช่อง 82 (2550-2556)
ช่อง 62 (2556-2557)
ทีวีดาวเทียม
ไทย ทรูวิชั่นส์ช่อง 34 (2549-2550)
ช่อง 82 (2550-2556)
ช่อง 62 (2556-2557)

รายการที่ออกอากาศ แก้ไข

รายการที่ผลิตโดย มะจังทีวี แก้ไข

รายการที่ผลิตโดยผู้จัดรายอื่นๆ แก้ไข

ผลิตรายการโดย นิธิทัศน์ โปรโมชั่น ทั้ง 2 รายการ ได้แก่:

รายการในอดีต แก้ไข