มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม

มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม (สวีเดน: Stockholms universitet) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่ที่เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เริ่มจากการก่อตั้งเป็นวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1878 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ.1960

มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม
Stockholms universitet
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ
สถาปนาวิทยาลัย ค.ศ. 1878
(มหาวิทยาลัย ค.ศ. 1960)
รองอธิการบดีศ.แอสตริด เซิร์ดเดอร์แบร์ก วิดดิง
อาจารย์5,440 (2016)[1]
ผู้ศึกษา34,000[1]
1,717 (2016)[2]
ที่ตั้ง,
เว็บไซต์www.su.se/english
www.su.se

มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มเปิดสอนในสองสาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanity and Social sciences) มีนักศึกษาเต็มเวลามากกว่า 34,000 คนใน 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะคณิตศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นหนื่งในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย และจัดอยู่ใน 100 ลำดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่จัดโดย ARWU[3]

มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์ม ได้รับการยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1960 และกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวีเดน โดยมีพันธกิจเพื่อการสอนและทำวิจัยเป็นหลักให้แก่สังคมในวงกว้าง

ประวัติ

แก้

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408) โดยสภามณฑลสต็อกโฮล์มต้องการที่จะก่อตั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงในเมืองหลวงของประเทศ ในปี ค.ศ. 1969 ได้จัดตั้ง Stockholm University College Association เพื่อที่จะสานต่อการจัดตั้งและมีพันธกิจคือจะไม่ล้มเลิกจนกว่ามหาวิทยาลัยจะถูกก่อตั้งขึ้นและดำเนินการต่อไปในอนาคตได้

ในปี ค.ศ. 1877 ได้มีการบันทึกข้อตกลงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม และมีการทำการสอนครั้งแรกในครั้งแรกในฤดูใบไม้ผลิในปีถัดไป

ในปี ค.ศ. 1878 เริ่มมีการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติให้กับประชาชนที่สนใจ หนี่งในประวัติที่น่าสนใจในช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ง โซเฟีย คาวาเลฟสกายา (Sofia Kavalevskaya)[4] ให้เป็นคณบดีคณะคณิตศาสตร์ในปี ค.ศ. 1889 โซเฟีย เป็นสตรีนักคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถไม่แพ้บุรุษแต่ในยุคที่ความสามารถทางวิชาการได้ถูกกีดกันให้อยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ชาย การที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเธอ ทำให้โซเฟียกลายเป็นสตรีคนที่ 3 ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยในยุโรป

ปี ค.ศ. 1904 มหาวิทยาลัยได้เริ่มมีการประสาทปริญญาทางการศึกษาอย่างเป็นทางการ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเริ่มแรกตั้งอยู่ในใจกลางกรุงสต็อกโฮล์ม แต่ต่อมามีการเรียนการสอนที่มากขึ้นทำให้พื้นที่ที่มีอยู่แคบลง ในปี ค.ศ. 1970 ได้มีการย้ายที่ทำการไปยังสถานที่ใหม่ทางทิศเหนือของกรุงสต็อกโฮล์มที่กว้างขวางกว่าเดิม และได้ใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบัน

สถาบันและหลักสูตร

แก้

มหาวิทยาลัยเปิดสอนและทำวิจัยทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา แบ่งการสอนออกเป็น 4 คณะ 65 ภาควิชา รวมไปถึงสถาบันและศูนย์ต่างๆทางด้านมนุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมวิทยา และกฎหมาย ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตเต็มเวลามากกว่า 200 หลักสูตร[5] หลักสูตรปริญญาโท 65 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก มีรายวิชาที่เปิดสอน (course) กว่า 1,900 รายวิชา

อันดับมหาวิทยาลัย

แก้

ในปี 2017 มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 74 ของโลก จากการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities หรือ ARWU ของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง

การจัดอันดับโดย The Times Higher Education หรือ THE ในปี 2018 มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มถูกจัดอยู่ในอันดับ 134 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก[6]

การจัดลำดับโดย QS World University Ranking อยู่ในลำดับภาพรวมที่ 200 เมื่อแยกตามสาขาจะอยู่ในอันดับที่ 65 ในสาขาสังคมวิทยา อันดับที่ 150 ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อันดับที่ 235 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ อันดับที่ 107 ในสาขาศิลปและมนุษยศาสตร์ อันดับที่ 261 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี[7]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "The University in Figures - Stockholm University". www.su.se. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-13. สืบค้นเมื่อ 31 March 2018.
  2. "The University in Figures - Stockholm University". www.su.se. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-13. สืบค้นเมื่อ 31 March 2018.
  3. http://www.ulinks.com/topuniversities.htm top 200
  4. https://mgronline.com/science/detail/9540000093410
  5. https://sisu.it.su.se/en/educations#?f%5Btype%5D=programme&f%5Blevel%5D=npre&q=
  6. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
  7. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019