มหากางเขนแห่งกางเขนเหล็ก

มหากางเขนแห่งกางเขนเหล็ก (เยอรมัน: Großkreuz des Eisernen Kreuzes) เป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ซึ่งมอบเป็นบำเหน็จแก่นายพลผู้มีชัยในกองทัพปรัสเซียและชาติพันธมิตร ถือเป็นเหรียญชั้นสูงสุดในตระกูลกางเขนเหล็ก เหรียญนี้ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1813 ในช่วงสงครามนโปเลียน และมีการมอบจนถึงปีค.ศ. 1939 ในสมัยนาซีเยอรมนี

มหากางเขนแห่งกางเขนเหล็ก แบบปี 1914 พร้อมอักษรย่อ W (วิลเฮล์ม)
ดารามหากางเขนแห่งกางเขนเหล็ก แบบปี 1914

รายนามผู้ได้รับมหากางเขนแก้ไข

รายนามผู้ได้รับเรียงตามลำดับการได้รับ

มหากางเขน 1813แก้ไข

มหากางเขน 1870แก้ไข

มหากางเขน 1914แก้ไข

มหากางเขน 1939แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • Angolia, John R. (1976). For Führer and Fatherland: Military Awards of the Third Reich. R. James Bender Publishing. ISBN 0-912138-14-9.