ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม ฟ็อน บือโล

ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม ไฟรแฮร์ ฟ็อน บือโล (เยอรมัน: Friedrich Wilhelm Freiherr von Bülow) หรือหลัง ค.ศ. 1814 คือ กราฟ บือโล ฟ็อน เด็นเนอวิทซ์ (เยอรมัน: Graf Bülow von Dennewitz) เป็นนายพลเยอรมันชาวปรัสเซียในช่วงสงครามนโปเลียน

พลเอก บือโล

ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม ฟ็อน บือโล เกิดในฟัลเคินแบร์ค (Falkenberg) เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1755 ในครอบครัวบือโลซึ่งเป็นตระกูลขุนนางปรัสเซีย เขาได้รับการศึกษาที่ดีและเข้าร่วมกองทัพปรัสเซียใน ค.ศ. 1768 และติดยศร้อยตรีใน ค.ศ. 1772 เขามีส่วนร่วมในสงครามมันฝรั่งใน ค.ศ. 1778 จากนั้นก็หันไปสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ โดยเฉพาะดนตรีเป็นพิเศษ[1] พรสวรรค์ด้านดนตรีอันยอดเยี่ยมของเขาไปเข้าสายพระเนตรของพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮ็ล์มที่ 2 และนั่นก็ทำให้เขาได้เข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงในกรุงเบอร์ลิน

บือโลไม่ได้ทอดทิ้งวิชาทหารเสียทีเดียว ใน ค.ศ. 1792 เขาเป็นอาจารย์วิชาทหารแด่เจ้าชายลูทวิช แฟร์ดีนันท์ และได้ยศเป็นร้อยเอก และเข้าร่วมปฏิบัติการในลุ่มแม่น้ำไรน์ระหว่าง ค.ศ. 1792–1794 เขามีโอกาสแสดงผลงานเดี่ยวในการปิดล้อมไมนทซ์ และได้รับเหรียญพัวร์เลอเมรีท และได้เลื่อนยศเป็นพันตรี[1] และเติบโตทางราชการทหารเรื่อยมาจนถึงยศพลเอกทหารราบและได้บรรดาศักดิ์กราฟ ฟ็อน เด็นเนอวิทซ์ ใน ค.ศ. 1814

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Chisholm 1911, p. 795.