มธุลดา

สปีชีส์ของพืช
ระวังสับสนกับ รุ่งอรุณ
มธุลดา
Campsis radicans-600px.jpg
เถาดอกของมธุลดา
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Asterids
อันดับ: Lamiales
วงศ์: Bignoniaceae
สกุล: Campsis
สปีชีส์: C.  radicans
ชื่อทวินาม
Campsis radicans
Seem.

มธุลดา (อังกฤษ: American campsis) เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของทวีปอเมริกาเหนือ ทางตะวันออกของทวีป

มธุลดานั้นจากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลพบว่ามธุลดาและรุ่งอรุณเคยเป็นพืชชนิดเดียวกันและขึ้นอยู่ในบริเวณเดียวกันมาก่อน โดยอ้างอิงทฤษฎีที่ว่าพื้นที่ทางเอเชียตะวันออกเคยเชื่อมติดกับทวีปอเมริกาเหนือโดยเรียกส่วนนี้ว่า "Bering land bridge" และต่อมาเมื่อมีช่องแคบเบริ่งเกิดขึ้นทำให้มีวิวัฒนาการแยกเป็นต่างชนิดกันเมื่อประมาณ 24.4 ล้านปีก่อน

อ้างอิงแก้ไข

  • สราวุธ สังข์แก้ว, อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ (2012). งามพรรณพฤกษา ชุดวัลยชาติ ตอน รุ่งอรุณ วารสาร อพวช., พ.ศ. 2556, 126, หน้าที่ 48-49.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Campsis radicans