ภูลมโล

เขาในจังหวัดเลย

ภูลมโล เป็นเขาในทิวเขาเพชรบูรณ์ตะวันตกที่ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มี 2 ยอด สูง 1,365 เมตร และ 1,664 เมตร[1] โดยผาดรรชนีเป็นยอดสูงสุดของภูลมโล

ภูลมโล
ต้นนางพญาเสือโคร่ง
จุดสูงสุด
ความสูง
เหนือระดับน้ำทะเล
1,664 เมตร (5,459 ฟุต)
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้งจังหวัดเลย
เทือกเขาเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันตก

คำว่า "ภูลมโล" ชาวบ้านกกสะทอน (ทางฝั่งเลย) ระบุว่า คำว่า "ภู" หมายถึงเขา คำว่า "โล" หมายถึง มากหรือเยอะ ภูลมโลจึงหมายถึงเป็นภูที่มีลมแรงพัดผ่านอยู่ตลอด (ทั้งปี) ส่วนชาวม้งบ้านร่องกล้า (ทางฝั่งพิษณุโลก) ระบุว่า ภูลมโล มาจากชื่อที่สมัยก่อนชาวบ้านเรียกเขาลูกนี้ว่า "ภูลงรู" หรือที่ภาษาม้งเรียกว่า "ตร๊งลงรู" อันหมายถึง ภูเขาที่มีน้ำไหลลงรู ก่อนที่ภายหลังจะเรียกเพี้ยนเป็น "ภูลมโล"[2]

ภูลมโลอยู่ในความดูแลของเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าบนพื้นที่รอยต่อของสามจังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ เลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมักมาชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่เยอะที่สุดในประเทศไทย ในพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ โดยมีต้นนางพญาเสือโคร่งนับหมื่นต้น โดยปกติจะบานในช่วงเดือน มกราคมของทุกปี[3]

อ้างอิง แก้

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๔ (อักษร ย-ฮ) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, ๒๕๖๑. (แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓)
  2. "ซากุระเมืองไทย "ภูลมโล" บานสะพรั่งสวยงามแล้ว เที่ยวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป". ผู้จัดการออนไลน์.
  3. "ภูลมโล - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า". ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ.