ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร

ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร เป็นภูมิอากาศในเขตชายฝั่งตะวันตกและบริเวณละติจูดกลางของทวีปส่วนใหญ่บนโลก ภูมิอากาศแบบนี้มักมีฤดูร้อนซึ่งอบอุ่น (แต่ไม่ร้อน) และฤดูหนาวซึ่งเย็นสบาย (แต่ไม่หนาวเย็นจนเกินไป) มีช่วงอุณหภูมิในแต่ละปีค่อนข้างแคบ ไม่ค่อยพบฤดูแล้ง ปริมาณหยาดน้ำฟ้ากระจายตัวทั่วทั้งปี ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทรมีอิทธิพลมากบริเวณตอนเหนือของยุโรปตะวันตก บางส่วนของเทือกเขาแอปพาเลเชียน บางส่วนของทวีปอเมริกาใต้ และพื้นที่ส่วนน้อยในทวีปแอฟริกา, ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร ตามระบบการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน ชนิด "Cfb", "Cfc", "Cwb" and "Cwc"

ตามระบบการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน ตัวอย่างของเขตซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทรจะแทนด้วยตัวอักษร Cfb บางครั้งพื้นที่ซ่งแทนด้วยตัวอักษร Csb หรือพื้นที่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ไม่ได้มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน แต่กลับมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทรแทน (Cfb)[1]

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "GLOBAL ECOLOGICAL ZONING FOR THE GLOBAL FOREST RESOURCES ASSESSMENT 2000". Fao.org. สืบค้นเมื่อ 2010-08-18.