ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน

ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (อังกฤษ: Tropical monsoon climate) ในการแบ่งเขตภูมิอากาศ ภูมิอากาศลักษณะนี้ค่อนข้างพบได้น้อยบนโลก และได้รับการจัดแบ่งแทนด้วยตัวอักษร "Am" ในระบบการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน

ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยมากกว่า 18 องศาเซลเซียสในทุก ๆ เดือน และมีฤดูฝนและฤดูแล้งเหมือนภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา เดือนที่แห้งแล้งที่สุดในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนนั้นมีปริมาณหยาดน้ำฟ้าน้อยกว่า 60 มิลลิเมตร ภูมิอากาศแบบนี้นั้นดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแต่ละช่วงของปีน้อยกว่าภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ภูมิอากาศลักษณะนี้มีฤดูที่แล้งที่สุดอยู้ในช่วงวันเหมายันหรือหลังจากนั้น[1]

แผนภูมิแสดงลักษณะภูมิอากาศแก้ไข

แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
ไมแอมี (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
51.1
 
24
15
 
 
52.8
 
25
16
 
 
60.7
 
26
18
 
 
72.4
 
28
20
 
 
157.7
 
30
22
 
 
237.0
 
31
24
 
 
144.8
 
32
25
 
 
192.5
 
32
25
 
 
193.8
 
31
24
 
 
143.3
 
29
22
 
 
67.6
 
27
19
 
 
46.5
 
25
16
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร
ที่มา: WMO
 
เขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Am)
แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
จิตตะกอง (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
5
 
26
13
 
 
28
 
28
15
 
 
64
 
31
19
 
 
150
 
32
23
 
 
264
 
32
24
 
 
533
 
31
25
 
 
597
 
30
25
 
 
518
 
30
24
 
 
320
 
31
24
 
 
180
 
31
23
 
 
56
 
29
18
 
 
15
 
26
14
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร
ที่มา: BBC [1]
แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
อาบีจาน (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
41
 
31
23
 
 
53
 
32
24
 
 
99
 
32
24
 
 
125
 
32
24
 
 
361
 
31
24
 
 
495
 
29
23
 
 
213
 
28
23
 
 
53
 
28
22
 
 
71
 
28
23
 
 
168
 
29
23
 
 
201
 
31
23
 
 
79
 
31
23
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร
ที่มา: [2]
แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
มากาปา (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
299.6
 
30
23
 
 
347
 
29
23
 
 
407.2
 
29
23
 
 
384.3
 
30
24
 
 
351.5
 
30
24
 
 
220.1
 
30
23
 
 
184.8
 
31
23
 
 
98
 
32
23
 
 
42.6
 
32
23
 
 
35.5
 
33
24
 
 
58.4
 
32
24
 
 
142.5
 
31
23
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร
ที่มา: [3] [4]
แผนภูมิแสดงสภาพภูมิอากาศของ
โคนาครี (วิธีอ่าน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
 
 
1
 
32
19
 
 
1
 
33
20
 
 
3
 
33
21
 
 
22
 
34
22
 
 
137
 
33
21
 
 
396
 
32
20
 
 
1130
 
30
20
 
 
1104
 
30
21
 
 
617
 
31
21
 
 
295
 
31
20
 
 
70
 
32
21
 
 
8
 
32
20
อุณหภูมิ วัดเป็นองศาเซลเซียส
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า วัดเป็นมิลลิเมตร
ที่มา: [2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. McKnight, Tom L; Hess, Darrel (2000). "Climate Zones and Types: The Köppen System". Physical Geography: A Landscape Appreciation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. pg. 208. ISBN 0-13-020263-0
  2. "Climatological Normals of Conakry". Hong Kong Observatory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-01-07. สืบค้นเมื่อ 2014-02-12.