ภูมิภาคบูร์กอญ

(เปลี่ยนทางจาก ภูมิภาคเบอร์กันดี)

บูร์กอญ (ฝรั่งเศส: Bourgogne; อังกฤษ: Burgundy; เยอรมัน: Burgund) เป็นอาณาบริเวณในประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยูในประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ปัจจุบัน ภูมิภาคบูร์กอญเป็นบริเวณที่มีบทบาทสำคัญของยุโรปมาตั้งแต่ยุคกลาง

อาณาบริเวณของอาณาจักรดยุคแห่งบูร์กอญในปี ค.ศ. 1477

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้