ภาษาพิวนิก (อังกฤษ: Punic language) เป็นภาษากลุ่มเซมิติกที่ตายแล้ว เคยใช้พูดบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในแอฟริกาเหนือโดยชาวพิวนิก

ภาษาพิวนิก
ภูมิภาคเคยใช้พูดในแอฟริกาเหนือ
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-2sem
ISO 639-3xpu

คำจำกัดความ แก้

ภาษาพิวนิกเป็นสำเนียงที่ตายแล้วของภาษาฟินิเชียที่ใช้พูดในจักรวรรดิของชาวฟินิเชียในแอฟริกาเหนือ รวมทั้งคาร์เธจและดินแดนอื่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นที่รู้จักจากจารึกและชื่อบุคคลที่เหลืออยู่

ออกุสตินแห่งฮิบโปเป็นนักเขียนคนสุดท้ายในยุคโบราณที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาพิวนิก แต่ก่อนเชื่อว่าภาษาพิวนิกมีอิทธิพลต่อภาษามอลตาแต่ปัจจุบันได้ลดความเชื่อนี้ลง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้