ภาษาตุรุง เป็นภาษาในกลุ่มภาษาไทที่สูญแล้ว เคยมีการพูดในรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย ชาวตุรุงซึ่งมีประชากรประมาณ 30,000 คน ปัจจุบันได้พูดภาษาอัสสัมหรือภาษาSingphoแทน

ตุรุง
ประเทศที่มีการพูด อินเดีย
ภูมิภาครัฐอัสสัม
สูญหาย(ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ขร้า-ไท
ระบบการเขียนEastern Nagari, อักษรละติน
รหัสภาษา
ISO 639-3try

อ้างอิงแก้ไข

  • Morey, Stephen. 2005. The Tai languages of Assam: a grammar and texts. Canberra: Pacific Linguistics.