ฟุชิมิ โนะ มิยะ

Imperial Seal of Japan.svg

ฟุชิมิ โนะ มิยะ (伏見宮) ราชสกุลสาขาที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดา ชินโนเกะ ทั้งสี่ของ ราชวงศ์ญี่ปุ่น ซึ่งมีสิทธิ์ขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ เมื่อราชสกุลสายหลักไร้ผู้สืบราชสกุล

ราชสกุลฟุชิมิ โนะ มิยะ สถาปนาโดย เจ้าชายโยะชิฮิโตะ พระราชโอรสของ จักรพรรดิราชสำนักเหนือ ซุโก ราชสำนักที่สถาปนาโดยผู้อ้างสิทธิ์ทางเหนือ ซึ่งเจ้าชายสามพระองค์แรกบางเวลามิได้ถูกนับเป็นเจ้าชายฟุชิมิ โนะ มิยะ อย่างเป็นทางการ

รายพระนามเจ้าชายฟุชิมิ โนะ มิยะแก้ไข

ลำดับ พระนาม ประสูติ ดำรงพระยศ สละพระยศ สิ้นพระชนม์ หมายเหตุ
1 เจ้าชายโยะชิฮิโตะ
(Fushimi-no-miya Yoshihito
伏見宮 栄仁親王)
1894 1952 1959 พระโอรสของ จักรพรรดิซุโก
2 เจ้าชายฮารูฮิโตะ เจ้าฟุชิมิ
(Fushimi-no-miya Haruhito
伏見宮 治仁王)
1913 1959 1960 พระโอรสของ เจ้าชายโยะชิฮิโตะ
3 เจ้าชายซะดะฟุซะ เจ้าฟุชิมิ
(Fushimi-no-miya Sadafusa
伏見宮 貞成親王)
1915 1968 1990 1999 พระโอรสของเจ้าชายโยะชิฮิโตะ
พระบิดาของ จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ