ฟุจิวะระ โนะ องชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิไดโงะ

ฟุจิวะระ โนะ องชิ (ญี่ปุ่น: 藤原穏子โรมาจิFujiwara no Onshi ; 1428 – 9 กุมภาพันธ์ 1497) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีหรือชูงูใน จักรพรรดิไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 60 รวมถึงเป็นพระราชมารดาในจักรพรรดิถึง 2 พระองค์คือ จักรพรรดิซุซะกุ จักรพรรดิองค์ที่ 61 และ จักรพรรดิมุระกะมิ จักรพรรดิองค์ที่ 62 ใน พ.ศ. 1466 ภายหลังจากที่จักรพรรดิไดโงะขึ้นสืบราชบัลลังก์ก็ได้สถาปนาพระสนมองชิขึ้นเป็นจักรพรรดินีกระทั่งถึง พ.ศ. 1474 เมื่อจักรพรรดิซุซะกุขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากจักรพรรดิไดโงะพระราชบิดาก็ได้เฉลิมพระยศอดีตจักรพรรดินีองชิพระราชมารดาขึ้นเป็น โคไตโง หรือพระราชชนนี

ฟุจิวะระ โนะ องชิ
จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 60
จักรพรรดินี(ชูงู)26 เดือน 4 เอ็งโช ที่ 1 (พ.ศ. 1467)
พระพันปีหลวง28 เดือน 2 โจเฮ ที่ 1 (พ.ศ. 1474)
พระอัยยิกาเจ้า26 เดือน 4 เท็นเกียว ที่ 9 (พ.ศ. 1489)

พระราชสมภพนินนะ ที่ 1 (พ.ศ. 1428)
สวรรคต4 เดือน 1 เท็นเรียกุ ที่ 8 (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1497)
พระราชบิดาฟุจิวะระ โนะ โมะโตะสึเนะ
พระราชสวามีจักรพรรดิไดโงะ
ถวายตัวโชไท ที่ 4 (พ.ศ. 1444)
พระราชบุตรจักรพรรดิซุซะกุ
จักรพรรดิมุระกะมิ
แต่งตั้งเป็นพระสนมโชไท ที่ 4 (พ.ศ. 1444)

ภายหลังจากที่จักรพรรดิมุระกะมิพระโอรสอีกองค์ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากจักรพรรดิซุซะกุผู้เป็นพระเชษฐาใน พ.ศ. 1489 ก็ได้เฉลิมพระยศพระราชชนนีองชิผู้เป็นพระราชมารดาขึ้นเป็น ไทโคไทโง หรือสมเด็จพระอัยยิกาเจ้า

บันทึก แก้