ฟุจิวะระ โนะ สึเนะโกะ

จักรพรรดินีในจักรพรรดินินโก
(เปลี่ยนทางจาก ฟุจิวะระ โนะ สึนะโกะ)

ฟุจิวะระ โนะ สึเนะโกะ (อังกฤษ: Fujiwara no Tsuneko) จักรพรรดินีใน จักรพรรดินินโก จักรพรรดิองค์ที่ 120 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโคเม จักรพรรดิองค์ที่ 122

ฟุจิวะระ โนะ สึเนะโกะ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
ก่อนหน้าเจ้าหญิงโยะชิโกะ
ถัดไปจักรพรรดินีเอโช
พระราชสวามีจักรพรรดินินโก
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น
ประสูติ14 ธันวาคม พ.ศ. 2346
สิ้นพระชนม์6 สิงหาคม พ.ศ. 2399 (52 ปี 235 วัน)
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
ศาสนาชินโต