ฟิลิป หรือ ฟีลิป (Philip, Philippe) อาจหมายถึง

ราชวงศ์ฝรั่งเศสแก้ไข

ราชวงศ์เบอร์กันดีแก้ไข

ราชวงศ์อื่น ๆแก้ไข

ศาสนาแก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข