ฟาโรห์เซวัดจ์คาเรที่ 3

เซวัดจ์คาเรที่ 3 (หรือที่รู้จักในพระนาม เซวัดจ์คาเรที่ 2[2]) เป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณจากราชวงศ์ที่สิบสี่ในช่วงสมัยระหว่างกลางที่สองราว 1700 ปีก่อนคริสตกาล[3] ในฐานะกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่สิบสี่ พระองค์ทรงปกครองบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ฝั่งตะวันออก และรวมถึงบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำฝั่งตะวันตกด้วย โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองอวาริส

หลักฐานยืนยัน

แก้

จนถึงทุกวันนี้ไม่ปรากฏหลักฐานร่วมสมัยของพระองค์หลงเหลืออยู่เลย และพระองค์เพียงปรากฏอยู่ในหลักฐานเพียงชิ้นเดียว คือ บันทึกพระนามแห่งตูริน ซึ่งเป็นบันทึกพระนามของฟาโรห์ที่รวบรวมขึ้นในช่วงต้นสมัยรามเสสจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เก่าๆ และทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับฟาโรห์ในสมัยระหว่างกลางที่สอง โดยที่พระนามนำหน้าของพระองค์ปรากฏในคอลัมน์ที่ 9 บรรทัดที่ 6 ของบันทึกปาปิรุส[2][3]

ตำแหน่งตามลำดับเวลา

แก้

ตำแหน่งตามลำดับรัชสมัยในราชวงศ์ที่ 14 พระองค์นั้นก็เป็นไปตามบันทึกพระนามแห่งตูริน ตามบันทึกพระนามดังกล่าว พระองค์ทรงครองราชย์ประมาณหนึ่งปีและฟาโรห์เมอร์ดเจฟาเรเป็นผู้ปกครองก่อนหน้าและฟาโรห์เนบดเจฟาเรทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์[2][3]

ในทางกลับกัน มีการถกเถียงถึงตำแหน่งตามลำดับเวลาที่แน่นอนของพระองค์ ตามที่นักอียิปต์วิทยา คิม ไรโฮลต์ และดาร์เรล เบเกอร์ กล่าวไว้ว่า พระองค์เป็นฟาโรห์พระองค์ที่สิบเอ็ดของราชวงศ์ที่สิบสี่ ซึ่งทรงครองราชย์ประมาณ 1699 ปีก่อนคริสตกาลเป็นเวลาประมาณหนึ่งปี[3] อย่างไรก็ตาม การตีความบันทึกพระนามฯ ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับช่วงต้นราชวงศ์ที่สิบสี่ของไรโฮลท์นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เช่น มันเฟรด เบียตัค และเยือร์เกิน ฟอน เบ็คเคอราธ เชื่อว่าราชวงศ์ที่สิบสี่สถาปนาขึ้นไม่นานก่อนรัชสมัยของฟาโรห์เนเฮซิราวประมาณ 1710 ปีก่อนคริสตกาล แทนที่จะเป็นช่วงประมาณ 1805 ปีก่อนคริสตกาล ตามที่เสนอโดยไรโฮลท์ ในกรณีดังกล่าว พระองค์จะเป็นฟาโรห์พระองค์ที่หกของราชวงศ์ที่สิบสี่เท่านั้น[4][5]

การพิสูจน์ตัวตน

แก้

ไม่ควรสับสนระหว่างพระองค์กับฟาโรห์อีกสองพระองค์ที่ทรงมีพระนามเดียวกันและยังทรงครองราชย์ในช่วงสมัยระหว่างกลางที่สองด้วย พระองค์แรกคือ ฟาโรห์เซวัดจ์คาเรที่ 1 จากช่วงต้นราชวงศ์ที่สิบสาม ซึ่งทรงครองราชย์ราว 781 ปีก่อนคริสตกาล เช่นเดียวกับพระองค์ ปรากฏพระนามของฟาโรห์เซวัดจ์คาเรที่ 1 เพียงแค่ในบันทึกพระนามแห่งตูรินเท่านั้น[3] ส่วนฟาโรห์อีกองค์หนึ่งที่ทรงมีพระนามนำหน้าเหมือนกันคือ ฟาโรห์เซวัดจ์คาเร ฮอร์อิที่ 2 (หรือที่รู้จักในพระนาม ฮอร์อิที่ 2) ซึ่งทรงขึ้นครองราชย์ในช่วงปลายราชวงศ์ที่สิบสามตั้งแต่ 1669 ถึง 1664 ปีก่อนคริสตกาล[3]

อ้างอิง

แก้
  1. K.S.B. Ryholt: The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c.1800–1550 BC, Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997, excerpts available online here.
  2. 2.0 2.1 2.2 Darrell D. Baker: The Encyclopedia of the Pharaohs: Volume I - Predynastic to the Twentieth Dynasty 3300–1069 BC, Stacey International, ISBN 978-1-905299-37-9, 2008, p. 418
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 K.S.B. Ryholt: The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c.1800–1550 BC, Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997, excerpts available online here.
  4. Jürgen von Beckerath: Untersuchungen zur politischen Geschichte der Zweiten Zwischenzeit in Ägypten, Glückstadt, 1964
  5. Jürgen von Beckerath: Chronologie des pharaonischen Ägyptens, Münchner Ägyptologische Studien 46, Mainz am Rhein, 1997