ฟาโรห์อเมเนมนิซู

เนเฟอร์คาเร อเมเนมนิซู เป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณในช่วงการปกครองของราชวงศ์ที่ยี่สิบเอ็ดแห่งอียิปต์

การครองราชย์แก้ไข

การครองราชย์และพระชนม์ชีพของพระองค์นั้นได้ถูกยืนยันในปี ค.ศ. 1940 เมื่อมีการค้นพบสุสานในทานิสโดยปีแอร์ มองต์แตต เป็นสุสานของฟาโรห์ซูเซนเนสที่หนึ่ง ผู้ที่ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์[1] และพบหลักฐานที่เป็นทองคำที่สลักพระนามของพระองค์ว่า เนเฟอร์คาเร ภายในสุสาน โดยก่อนหน้านั้นการครองราชย์และพระชนม์ชีพของพระองค์ยังคงเป็นปริศนาอยู่ อันเนื่องจากยังไม่มีการค้นพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อยู่เลย อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการครองราชย์ของพระองค์นั้นเป็นระยะเวลาอันสั้น ซึ่งมาเนโธได้บันทึกไว้ฟาโรห์พระนาม เนเฟอร์เชเรส ซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ ครองราชย์เป็นระยะเวลา 4 ปี[2]

ในขณะที่การครองราชย์ของพระองค์นั้นยังคงคลุมเครืออยู่นั้น นักบวชชั้นสูงของเทพอามุนแห่งธีบส์นามว่า เมนเคปเปอร์เร ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้นำการต่อต้านการปกครองในช่วงรัชสมัยของพระองค์ โดยกลุ่มผู้ต่อต้านเหล่านี้เคยถูกเนรเทศไปยังโอเอซิสตะวันตกแห่อียิปต์ในปีที่ 25 ของการครองราชย์ของฟาโหร์สเมนเดสที่หนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ถูกบันทึกในจารึกการขับไล่ (Louvre C. 256) ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยสั้น ๆ ของพระองค์[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (c. 1100-650 BC), Warminster, 3rd ed. 1996. § 218.
  2. Peter Clayton, Chronicle of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd., 1994. p. 178
  3. K.A. Kitchen, 1996, §§ 213; 218