ฟาโรห์พิเนดเจมที่หนึ่ง

ฟาโรห์พิเนดเจมที่ 1 เป็นนักบวชชั้นสูงของเทพอามุนที่ธีบส์ในอียิปต์โบราณ 1070-1032 ปีก่อนคริสตกาลและผู้ปกครองโดยพฤตินัยของภาคใต้ของประเทศจาก 1054 ปีก่อนคริสตกาล เขาเป็นลูกชายของนักบวชชั้นสูงพิอังค์ อย่างไรก็ตามไอยคุปต์วันนี้หลายคนเชื่อว่าการสืบทอดจาก ฟาโรห์พิองค์,เฮริฮอร์,พิเนดเจมที่ 1