ฟาโรห์พิเนดเจมที่หนึ่ง

ฟาโรห์พิเนดเจมที่ 1 เป็นนักบวชชั้นสูงของเทพอามุนที่ธีบส์ในอียิปต์โบราณ 1070-1032 ปีก่อนคริสตกาลและผู้ปกครองโดยพฤตินัยของภาคใต้ของประเทศจาก 1054 ปีก่อนคริสตกาล เขาเป็นลูกชายของนักบวชชั้นสูงพิอังค์ อย่างไรก็ตามไอยคุปต์วันนี้หลายคนเชื่อว่าการสืบทอดจาก ฟาโรห์พิองค์,เฮริฮอร์,พิเนดเจมที่ 1

ฟาโรห์พิเนดเจมที่ 1
Representation of Pinedjem I in the Temple of Khonsu, Karnak.
นักบวชชั้นสูงแห่งอามุนแห่งเมืองธีบส์
รัชกาล1070 -1032 ปีก่อนคริสตกาล, ราชวงศ์ที่ 21
ก่อนหน้าฟาโรห์พิอังค์ หรือ ฟาโรห์เฮริฮอร์?
ถัดไปฟาโรห์มาซาเฮอร์ตา
คู่เสกสมรสดูอาทัตเธอร์-เฮนุททาวี, ไอเซเคมเคบ, เทนท์นาเบเฮนุท
พระราชบุตรซูเซนเนสที่หนึ่ง, มาซาเฮอร์ตา, Djedkhonsuefankh, Menkheperre, Maatkare, Mutnedjmet, Henuttawy, Nesipaneferhor, Nauny
พระบิดาพิอังค์
พระมารดานอทจ์เมท