ฟาโรห์พิเนดเจมที่สอง

ฟาโรห์พิเนดเจมที่ 2 เป็นมหาปุโรหิตของเทพอามุนที่ธีบส์ในอียิปต์โบราณจาก 990 ถึง 969 ปีคริสตศักราชและเป็นผู้ปกครองทางตอนใต้ของประเทศ เขาแต่งงานกับน้องสาวของเขานามว่าไอเซเทมเคบ