ฟาโรห์พิเนดเจมที่สอง

ฟาโรห์พิเนดเจมที่ 2 เป็นมหาปุโรหิตของเทพอามุนที่ธีบส์ในอียิปต์โบราณจาก 990 ถึง 969 ปีคริสตศักราชและเป็นผู้ปกครองทางตอนใต้ของประเทศ เขาแต่งงานกับน้องสาวของเขานามว่าไอเซเทมเคบ

ฟาโรห์พิเนดเจมที่ 2
Pinedjem II as Theban High Priest of Amun. From his Book of the Dead.
นักบวชสูงสุดแห่งเทพอามุนที่ธีบส์
รัชกาล990–976 ปีก่อนคริสตกาล, ราชวงศ์ที่ 21
ก่อนหน้าฟาโรห์สเมนเดสที่สอง
ถัดไปฟาโรห์ซูเซนเนสที่สาม