ปาเซบาคาเอนนิอุตที่ 3 หรือ ซูเซนเนสที่ 3 เป็นนักบวชสูงสุดแห่งอามุนที่ทีบส์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง 976 - 943 ปีก่อนค.ศ. เป็นผู้ปกครองช่วงท้ายของราชวงศ์ที่ยี่สิบเอ็ดแห่งอียิปต์ นักอียิปต์วิทยาส่วนใหญ่สันนิฐานว่าพระองค์เป็นบุคคลเดียวกับฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 2[1] พระนามของพระองค์ปรากฏหลักฐานที่พบใน 'ที่ซ่อนมัมมี่หลวง DB320' ซึ่งหลักฐานบอกว่าพระองค์เป็นโอรสของ นักบวชสูงสุดแห่งอามุนพิเนดเจมที่ 2 จึงมีความเป็นไปได้ที่พระองค์น่าจะเป็นคนเดียวกับฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 2 เพราะพิเนดเจมที่ 2 สิ้นพระชนม์ในปีที่ 10 รัชกาลของฟาโรห์ซิอามุน จึงเป็นบรรพบุรุษของฟาโรห์พระองค์นี้

อ้างอิง

แก้
  1. Peden, A J. The Graffiti of Pharaonic Egypt: Scope and Roles of Informal Writings (C. 3100-332 B.C (Probleme Der Agyptologie, 17. Bd) Brill Academic Publishers 2001 p. 267