สเมนเดสที่ 2 เป็นมหาปุโรหิตของเทพอามุนที่ธีบส์ในอียิปต์โบราณ พระองค์เป็นนักบวชชั้นสูงเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากประมาณ 992 ปีก่อนคริสตกาลถึง 990 ปีก่อนคริสตศักราช[1]

อ้างอิง แก้

  1. Dodson, Aidan และ Hilton, Dyan (2004). The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson. ISBN 0-500-05128-3., p.207