ฟาโรห์เมนเคเปอร์เร

ฟาโรห์เมนเคเปอร์เร เป็นลูกชายของฟาโรห์พิเนดเจมที่ 1 กับภรรยานามว่า ดูอาทัตเธอร์-เฮนุททาวี (ลูกสาวของฟาโรห์ฟาโรห์รามเสสที่ 11 กับภรรยานามว่า เทนท์อามุน) เป็นมหาปุโรหิตของเทพอามุนที่ธีบในอียิปต์โบราณจาก 1045 ถึง 992 ปีก่อนคริสตกาล และผู้ปกครองทางตอนใต้ของประเทศ

ฟาโรห์เมนเคเปอร์เร
Menkheperre (right) on the Banishment Stela at the Louvre.
นักบวชสูงสุดแห่งเทพอามุนที่ธีบส์
รัชกาล1045–992 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าฟาโรห์ดเจด์คอนซูเอฟอังค์
ถัดไปฟาโรห์สเมนเดสที่สอง
คู่เสกสมรสอิสเทมเคบ
พระราชบุตรฟาโรห์สเมนเดสที่สอง, Henuttawy C, ฟาโรห์พิเนดเจมที่สอง, Isetemkheb D, Hori, Meritamen, Gautseshen
พระบิดาฟาโรห์พิเนดเจมที่หนึ่ง
พระมารดาดูอาทัตเธอร์-เฮนุททาวี