ฟันคุด (อังกฤษ: tooth Impaction) คือฟันที่งอกออกมาจากกรามไม่ได้ เพราะไม่มีที่จะให้งอกออกมา สาเหตุที่ฟันงอกออกมาไม่ได้นั้น มีการตั้งข้อสันนิษฐานจากทฤษฎีที่ว่าด้วยการใช้และไม่ใช้ กล่าวคือ มนุษย์มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง กรามและฟันที่มีขนาดใหญ่และเคยใช้งานเพื่อกัดและฉีกอาหารที่เหนียว เช่น เนื้อดิบ รากไม้ นั้น ปัจจุบันมนุษย์ได้ลดการใช้ฟันในลักษณะดังกล่าวลง จึงทำให้ฟันและกรามมีขนาดเล็กลง ไม่มีพื้นที่พอจะให้ฟันกรามซี่สุดท้ายงอกออกมาได้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดฟันคุดขึ้น[ต้องการอ้างอิง]

ฟันคุด
Impactedcanine.JPG
A digital X-ray film revealing an impacted permanent canine. The small tooth (bottom center) is the primary canine that has not fallen out because the permanent canine has become impacted in an abnormal direction.
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10K01
ICD-9520.6

อ้างอิงแก้ไข