ดูเพิ่มที่: แชร์แวร์

ฟรีเมียม (อังกฤษ: Freemium) เป็นกลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าที่สินค้าหรือบริการ (ปกติจะเป็นพวกที่ให้บริการทางดิจิตอล เช่น ซอฟต์แวร์ สื่อ เกม หรือบริการทางเว็บ) นั้นให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จะต้องใช้เงิน (พรีเมียม) ในการซื้อฟังก์ชันสงวนไว้หรือสินค้าเสมือน[1][2] คำว่าฟรีเมียมเป็นการสร้างคำและความหมายใหม่ของรูปแบบธุรกิจสองแนว คือแบบฟรี และแบบพรีเมียม

ในการทำธุรกิจแบบฟรีเมียม จะมีการเริ่มจากสิ่งที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อน

อ้างอิงแก้ไข

  1. JLM de la Iglesia, JEL Gayo, "Doing business by selling free services". Web 2.0: The Business Model, 2008. Springer
  2. Tom Hayes, "Jump Point: How Network Culture is Revolutionizing Business". 2008. Page 195.