พูดคุย:โรอาลด์ ดาห์ล

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

Charlie and the Chocolate Factory ฉบับแปลเป็นภาษาไทยแก้ไข

ขอให้สังเกตว่า สองสำนวนแปลของเรื่อง Charlie and the Chocolate Factory ทับศัพท์คำว่า chocolate แตกต่างกัน:

โรงงานช็อกโกแลตมหัศจรรย์ แปลโดย มาริสา (ใช้ ก ไก่ สะกดและไม่ใส่ไม้ไต่คู้)
โรงงานช็อคโกแล็ต แปลโดย สาลินี คำฉันท์ (ใช้ ค ควาย สะกดและใส่ไม่ไต่คู้)

ตรวจมาแล้วจากปกหนังสือทั้งสองเล่มครับ ไม่ได้พิมพ์ผิด แจ้งให้ทราบ เผื่อใครอาจจะนึกว่าผิดแล้วแก้ --rikker 10:29, 5 กันยายน 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้า "โรอาลด์ ดาห์ล"