พูดคุย:โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
PortalTH onlylogo.png โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
School.svg โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสถานศึกษา อันประกอบด้วย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

รูปแก้ไข

เอามาแปะไว้ให้ เผื่อรูปบางส่วนจะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้

=== เชื้อพระวงศ์ ===
[[ไฟล์:จอมพลแปลก.gif|thumb|100px|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]
[[ไฟล์:อุดมเดช.jpg|thumb|100px|อุดมเดช รัตนเสถียร]]
[[ไฟล์:อภิรักษ์โก.jpg|thumb|100px|อภิรักษ์ โกษะโยธิน]]
[[ไฟล์:สุชาติบรร.jpg|thumb|100px|สุชาติ บรรดาศักดิ์]]
[[ไฟล์:นายกธงชัย.gif|thumb|100px|พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ]]
[[ไฟล์:สมนึก.jpg|thumb|100px|สมนึก ธนเดชากุล]]
[[ไฟล์:วิทยา.jpg|thumb|100px|พล.อ.วิทยา ทับแสง]]
[[ไฟล์:พิรุณ.jpg|thumb|100px|พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง]]
[[ไฟล์:สุพิทย์.jpg|thumb|100px|พล.อ.สุพิทย์ วรอุทัย]]
[[ไฟล์:ยุทธนา.jpg|thumb|100px|พล.อ.ยุทธนา คำดี]]
[[ไฟล์:บัณฑิตย์.jpg|thumb|100px|พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์]]
[[ไฟล์:บิ๊กสมหมาย.png|thumb|100px|พล.อ.สมหมาย เกาฎีระ]]
[[ไฟล์:จิรเดช.gif|thumb|100px|พล.ท.จิรเดช คล้ายใยทอง]]
[[ไฟล์:ดิเรก.jpg|thumb|100px|พล.ท.ดิเรก ยวดลาด]]
[[ไฟล์:โอฬาร.jpg|thumb|100px|พล.ท.โอฬาร รักษพรรณ์]]
[[ไฟล์:ประสงค์.jpg|thumb|100px|พล.ต.ประสงค์ ฟังสังข์]]
[[ไฟล์:120px-1162k6beumos_ccyxkg_129649.jpg|thumb|100px|พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป]]
[[ไฟล์:ธานี.jpg|thumb|100px|พล.อ.ต.ธานี ปิณฑะบุตร]]
[[ไฟล์:คำรณวิทย์.jpg|thumb|100px|พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง]]
[[ไฟล์:วันชัย.jpg|thumb|100px|พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ]]
[[ไฟล์:สุชีพ.jpg|thumb|100px|พล.ต.ท.สุชีพ หนูนาง]]
[[ไฟล์:พงศ์ศักติฐ์.jpg|thumb|100px|พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์]]
[[ไฟล์:สมบูรณ์.jpg|thumb|100px|สมบูรณ์ งามลักษณ์]]
[[ไฟล์:จิรชัย.jpg|thumb|100px|จิรชัย มูลทองโร่ย]]
[[ไฟล์:ปานชัย.jpg|thumb|100px|ปานชัย บวรรัตนปราณ]]
[[ไฟล์:นิทัศน์.jpg|thumb|100px|นิทัศน์ ภู่วัฒนกุล]]
[[ไฟล์:ศิริ.png|thumb|100px|ศิริ เลิศธรรมเทวี]]
[[ไฟล์:วชิร.jpg|thumb|100px|วชิร สงบพันธ์]]
[[ไฟล์:ประสิทธิ์.png|thumb|100px|ประสิทธิ์ สีโท]]
[[ไฟล์:สุวิช.jpg|thumb|100px|สุวิช ชูตระกูล]]
[[ไฟล์:ณรงค์.jpg|thumb|100px|ณรงค์ รักเดช]]
[[ไฟล์:อนันต์.jpg|thumb|100px|ผอ.อนันต์ ตรีนิตย์]]
[[ไฟล์:สุริยา.jpg|thumb|100px|ผอ.สุริยา เผือกพันธ์]]
[[ไฟล์:วิเชียร.jpg|thumb|100px|วิเชียร อุดมรัตนะศิลป์]]
[[ไฟล์:Lek2.jpg|thumb|100px|เล็ก คาราบาว]]
[[ไฟล์:แจ้.jpg|thumb|100px|ดนุพล แก้วกาญจน์]]
[[ไฟล์:นนทรีย์.jpg|thumb|100px|นนทรีย์ นิมิบุตร]]
[[ไฟล์:Mai_sukhontawa.jpg|thumb|100px|สุคนธวา เกิดนิมิตร]]
[[ไฟล์:จอย.jpg|thumb|100px|ศิริลักษณ์ ผ่องโชค]]

--Nullzero (พูดคุย) 03:43, 25 มกราคม 2556 (ICT)

กลับไปที่หน้า "โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม"