อ้างอิงชื่อ แก้

ต้องการแหล่งข้อมูลอ้างอิงว่า emirates แปลว่า รัฐเจ้าผู้ครองนคร หาไม่แล้วผมจะขอทับศัพท์นะครับ --Horus | พูดคุย 20:28, 23 มีนาคม 2555 (ICT)

เข้าใจว่า "เจ้าผู้ครองนคร" เป็นการเทียบจากศัพท์คำว่าเอมีร์ แล้วแปล(เกือบ)ตรงตัว แต่ผมลองตรวจสอบกับจดหมายข่าวราชบัณฑิต ก็ไม่พบว่ามีการบัญญัติคำว่าเอมีร์เป็นภาษาไทยว่าอย่างไร (ดูเพิ่ม [1]) จึงเสนอให้ทับศัพท์ครับ --∫G′(∞)dx 20:38, 23 มีนาคม 2555 (ICT)
กลับไปที่หน้า "เอมิเรต"