พูดคุย:อังเกลา แมร์เคิล

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Flag map of Germany.svg อังเกลา แมร์เคิล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศเยอรมนี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ อังเกลา แมร์เคิล หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
Wikiproject Europe (small).svg อังเกลา แมร์เคิล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิทวีปยุโรปและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับทวีปยุโรป ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ อังเกลา แมร์เคิล หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
Three Friends, by William H. Johnson.jpg อังเกลา แมร์เคิล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิผู้หญิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ อังเกลา แมร์เคิล หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ชื่อบทความแก้ไข

เห็นผู้ที่เปลี่ยนชื่อบทความบอกว่ารุ่นปัีจจุบัน (อังเงลา แมร์เคล) สะกดตามหลักสัทอักษร แต่ฟังเสียงจากหน้าภาษาอังกฤษ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/De-Angela_Dorothea_Merkel.ogg ดูจะเป็น อังกีลา มากกว่า อังเงลา ยังไงขอฝากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาช่วยตรวจสอบด้วยครับ --Pi@k 13:19, 13 ตุลาคม 2007 (ICT)

กลับไปที่หน้า "อังเกลา แมร์เคิล"