พูดคุย:หอไข่มุกตะวันออก

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ชื่อบทความแก้ไข

เรื่องชื่อของหอ Oriental Pearl Tower นั้น ถ้าจะแปลตามคำภาษาอังกฤษ หรือคำภาษาจีนก็จะชื่อว่าหอไข่มุกตะวันออกครับ แต่ถ้าเปิดตามแหล่งสื่อสาธารณะ หรือจากหนังสือ เว็บไซต์ คู่มือท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อที่ใช้กันโดยทั่วไป และเป็นที่ยอมรับในสาธารณะเช่นกัน ก็นับได้ว่าเป็นชื่อที่รู้จักโดยทั่วกัน แต่ชื่อของหอไข่มุกตะวันออกนั้นจะไม่เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทย ยิ่งสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันมาช้านานแล้ว และมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง ผมเห็นควรว่าน่าจะใช้ชื่อว่าหอไข่มุก มากกว่าครับ --Pluto p

ใครจะเรียกย่อก็ได้ แต่ชื่อสำหรับใช้อ้างอิงควรเขียนให้เต็มครับ เหมือนอย่างกรณีคุณสามารถเรียกไอซีทีได้ แต่ชื่อเต็มนั้นคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณเรียกโคราชได้ แต่ชื่อเต็มคือนครราชสีมา เป็นอาทิ อย่างไรเสีย หากคุณค้นหา "หอไข่มุก" มันก็จะมาที่บทความนี้ได้อยู่แล้ว --octahedron80 16:14, 5 มีนาคม 2553 (ICT)

กลับไปที่หน้า "หอไข่มุกตะวันออก"