พูดคุย:สิทธิ เศวตศิลา

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
PortalTH onlylogo.png สิทธิ เศวตศิลา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ สิทธิ เศวตศิลา หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

*ตระกูลเศวตศิลา ต้นตระกูลคือ "เฮนรี่ อลาบาสเตอร์" ชาวอังกฤษ เข้ามารับราชการทำงานเกี่ยวกับระบบไปรษณีย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วมีภรรยาใหม่เป็นคนไทย

  • น้องสาวของท่านสิทธิ เศวตศิลา ชื่อ สมใจ เศวตศิลา สมรสกับ ส. อาสนจินดา
กลับไปที่หน้า "สิทธิ เศวตศิลา"