พูดคุย:สิทธิ เศวตศิลา

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

*ตระกูลเศวตศิลา ต้นตระกูลคือ "เฮนรี่ อลาบาสเตอร์" ชาวอังกฤษ เข้ามารับราชการทำงานเกี่ยวกับระบบไปรษณีย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วมีภรรยาใหม่เป็นคนไทย

  • น้องสาวของท่านสิทธิ เศวตศิลา ชื่อ สมใจ เศวตศิลา สมรสกับ ส. อาสนจินดา
กลับไปที่หน้า "สิทธิ เศวตศิลา"