ลองกอง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพฤกษาและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับพืชและพฤกษศาสตร์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ลองกอง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ข้อมูลจาก http://chanthaburi.doae.go.th/div_extension/horticulture/longkong1/long.htm "การปลูกและการจัดทรงพุ่มลองกอง" โดย ดร.รวี เสรฐภักดี ระบุ :

ลองกอง (longkong) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aglaia dookkoo Griff. ซึ่งพืชที่อยู่ในชนิดเดียวกันนี้คือดูกู (duku) ส่วนลังสาด (ลางสาด)แยกเป็นชนิดหนึ่งต่างหาก โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า A. Domesticum Pelleg. ซึ่งชื่อเก่าที่ใช้เรียก คือ Lansium domesticum Corres.

พืชทั้งหมดนี้ต่างก็จัดอยู่ในวงศ์Meliaceae นอกจากนี้ยังมีพืชชนิดอื่นๆ ที่จัดอยู่ใน genus เดียวกันอีกหลาย ชนิดด้วยกัน ประยงค์(A. odorata Lour.) ประยงค์ใบใหญ่ (A. chaudocensis Pierre.) ประยงค์ป่า (A. odoratissima BI.) และจันทร์ชะมด (A. pyramidata Hance.) เป็นต้น

-ธวัชชัย 05:01, 27 สิงหาคม 2007 (UTC)

แหล่งนั้นเขียนผิดไปหน่อยหนึ่งครับ ต้องเป็น A. domestica GBIF ไม่ใช่ A. domesticum และคนที่ตั้งชื่อคือ Corrêa (หรือ Correia) มิใช่ Corres อาจจะเกิดจากการพิมพ์ผิดก็ได้ (ปุ่ม a กับ s อยู่ติดกัน)--Octra Dagostino 11:16, 29 กรกฎาคม 2552 (ICT)
แต่แหล่งข้อมูลนี้ ITIS ได้รับรองว่า Lansium domesticum เป็นชื่อที่มีอยู่จนถึงปี 2000 แต่ Aglaia domestia เป็นชื่อที่ตั้งไว้ตั้งแต่ 1911 ดังนั้น Lansium domesticum จึงเป็นชื่อที่ใหม่กว่า ชื่ออื่นทั้งหมดอยู่ใน synonyms ในกล่องข้อมูลอยู๋แล้ว และจะเห็นได้ว่าในบทความ Aglaia (ข้อมูลปี 2005) ไม่มีชื่อผลไม้สามชนิดนี้อยู่เลย --Octra Dagostino 11:25, 29 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ตาม en บอกว่า L.domesticum ก็เป็นชื่อพ้องอันหนึ่งของ L.parasiticum หรือพูดภาษาคนก็คือ ลองกอง เป็นสปีชีส์เดียวกับ ลางสาด เพียงแค่ต่างสายพันธุ์ ดังนั้นบทความนี้ควรพูดถึงลางสาดก่อน แล้วเนื้อหาค่อยลงไปพูดถึงลองกองก็ได้ --奥虎 ボンド 19:02, 15 ตุลาคม 2558 (ICT)

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ลองกอง

เริ่มการอภิปรายใหม่
กลับไปที่หน้า "ลองกอง"