พูดคุย:รักแห่งสยาม

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เสนอเป็นบทความคุณภาพแก้ไข

ดูเพิ่ม วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/รักแห่งสยาม

การเสนอเป็นบทความคัดสรรแก้ไข

Grandmotherแก้ไข

Sorry for writing in English, but I don't speak Thai. I would like to create an article about this film in the Vietnamese language Wikipedia, but I have some questions. Was Mew's grandmother his maternal or paternal grandmother? How is he allowed to live alone after her death when he was only in 8th grade? DHN 22:17, 2 กรกฎาคม 2551 (ICT)

Ahh That's hard questions.

  • In my opinion she was Mew's paternal grandmother. Mew told Tong that his father brought grandma to hospital before she died.
  • Yes, Mew live alone ,But He have maid (named Orn) taking care of housekeeping ...Director told that ...many young people stay in Bangkok for studying in capital city while family stay in other province....I hope u get my points --Sry85 00:17, 3 กรกฎาคม 2551 (ICT)
กลับไปที่หน้า "รักแห่งสยาม"