พูดคุย:ภาพยนตร์ไทย

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เสนอเป็นบทความคุณภาพและบทความคัดสรรแก้ไข

สามารถดูการเสนอชื่อเพื่อเป็นบทความคุณภาพและบทความคัดสรรได้ที่

รางวัลแก้ไข

น่าจะรวมถึงรางวัลอย่าง ศิลปินแห่งชาติ หรือ ศิลปาธร ที่มีสาขาภาพยนตร์ ด้วย

เสนอแก้ไข

เว็บไซต์ http://www.thainationalfilm.com และ http://www.rimpingfunds.com ที่อ้างอิงไว้ใช้การไม่ได้แล้วครับ--Akarawut1 (พูดคุย) 20:05, 5 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ภาพยนตร์ไทย"