พูดคุย:พระเทวทัต

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

"เทวทัต"?แก้ไข

ชื่อน่าจะเป็น "เทวทัต" มากกว่านะครับ (ตามที่พบในหนังสือเรียน) --Horus | พูดคุย 18:15, 30 เมษายน 2553 (ICT)

เทวทัตต์ ดีแล้วครับ ถอดรูปมาจากภาษบาลี เทวทตฺต (อันเทวดาประทานมาแล้ว) ในคัมภีร์ต่าง ๆ ก็ใช้คำนี้ /เทวทัต ก็ถูก ผมพบในพจนานุกรมก็ใช้เทวทัต (แผลงจากเทวทัตต์)- แต่ผมว่าวิกิพีเดียน่าจะถือคัมภีร์เป็นใหญ่ รักษารูปเดิมไว้ คงไว้เทวทัตต์เถิด ฉะนี้--  ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:01, 30 เมษายน 2553 (ICT)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ --Horus | พูดคุย 19:06, 30 เมษายน 2553 (ICT)

ในพระไตรปิฎกฉบับแปลไทย ใช้ "เทวทัต" ทั้งหมดเลยนะครับ เพราะว่ารูปแบบการถอดบาลีเป็นไทย มักจะปรากฏรูปละอักษรฐานเสียงซ้ำที่ปรากฏกึ่งกลางคำ อาทิ ทิฏฺฐิ เป็น ทิฐิ, วฑฺฒน เป็น วัฒนะ และละอักษรรูปซ้ำที่ปรากฏท้ายคำ เช่น สจฺจ เป็น สัจ เป็นต้น --Tonkun 17:17, 3 สิงหาคม 2553 (ICT)

กลับไปที่หน้า "พระเทวทัต"