พูดคุย:นาโนเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิวิทยาศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทฤษฏีวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ นาโนเทคโนโลยี หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ข้าพเจ้าคิดว่า เราควรแยกหมวด นาโนศาสตร์ออกจาก นาโนเทคโนโลยี

เหตุผล นาโนศาสตร์จะเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับความรู้พื้นฐาน ทางทฤษฎี แขนงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนี้ ขณะที่ นาโนเทคโนโลยีจะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางนาโนศาสตร์ไปสร้างเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องไม้ออกสู่อุตสาหกรรม

ลบบทความนี้ซะ แก้

ลบบทความนี้เถอะนะ -- 20:23, 29 พฤษภาคม 2552 58.8.48.51

ขอบคุณสำหรับความเห็น คำแนะนำ และคำวิจารณ์ในบทความ อย่างไรก็ตาม การแจ้งลบบทความที่มีเนื้อหาสาระ และไม่ขัดต่อนโยบายวิกิพีเดีย โดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด ก็คงลบไม่ได้ครับ (บทความที่มีการเสนอให้รวมกัน ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาทั้งหมดจะต้องถูกลบหายไป) --lovekrittaya gwperi (พูดคุย) 23:56, 31 พฤษภาคม 2552 (ICT)
กลับไปที่หน้า "นาโนเทคโนโลยี"