พูดคุย:ซีคมุนท์ ฟร็อยท์

การอภิปรายที่ยังไม่จบ
(เปลี่ยนทางจาก พูดคุย:ซิกมุนด์ ฟรอยด์)

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ ซีคมุนท์ ฟร็อยท์

แยกทฤษฎีแก้ไข

ผมว่าตรงส่วนนี้ควรจะเน้นประวัติของ Freud มากว่านะครับ ส่วนทฤษฎีควรแยกไปเขียนต่างหากเพราะจะมีรายละเอียดมาก Libido 08:05, 14 ตุลาคม 2006 (UTC) - เห็นด้วยมากครับ

ชื่อแก้ไข

สงสัยต้องเสียงอ่าน IPA ของชื่อนะครับ ทำไมเป็น t แทนที่จะเป็น d --Manop | พูดคุย 19:36, 15 กุมภาพันธ์ 2551 (ICT)

ฟรอยด์เป็นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์แก้ไข

ผมเชื่อว่าเป็นทั้งสองอย่าง ดังนั้นน่าจะเรียกเขาทั้งสองอย่างได้ อันที่จริง ฟรอยด์เป็นนายแพทย์ คือจบการศึกษาด้านแพทย์ศาสตร์บัณฑิตอยู่แล้ว รักษาคน (ทางกาย)ได้อยู่แล้ว ก่อนที่จะหันมาสนใจด้านการบุกเบิกค้นคว้าสาขาวิชาใหม่ คือจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ เมื่อกำลังศึกษาค้นคว้าสร้างทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของเขาขึ้นมานั้นก็รักษาผู้ป่วยทางจิตไปด้วย จึงน่าจะต้องถือว่าเขาเป็นจิตแพทย์ด้วย

กลับไปที่หน้า "ซีคมุนท์ ฟร็อยท์"