พูดคุย:จักรพรรดิอีวานที่ 6 แห่งรัสเซีย

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Héraldique meuble couronne royale allemande.svg จักรพรรดิอีวานที่ 6 แห่งรัสเซีย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระมหากษัตริย์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ จักรพรรดิอีวานที่ 6 แห่งรัสเซีย หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
Héraldique meuble couronne royale allemande.svg จักรพรรดิอีวานที่ 6 แห่งรัสเซีย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระมหากษัตริย์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ จักรพรรดิอีวานที่ 6 แห่งรัสเซีย หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ชื่อบทความแก้ไข

ชื่อบทความต้องนำหน้าด้วย "สมเด็จพระเจ้า..." ด้วยหรือเปล่าครับ --ปาล์มมี่ (พูดคุย) 16:08, 21 เมษายน 2556 (ICT)

ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบางบทความมี บางบทความก็ไม่มีนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีครับ --เอ็ดมัน (พูดคุย) 16:27, 21 เมษายน 2556 (ICT)

กลับไปที่หน้า "จักรพรรดิอีวานที่ 6 แห่งรัสเซีย"