พูดคุย:กิล่ามอนสเตอร์

กิล่ามอนสเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสัตววิทยาและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า สัตว์ รวมถึงโครงสร้างทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้า และดูแลสิ่งมีชีวิต ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ กิล่ามอนสเตอร์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 โครง  บทความนี้อยู่ที่ระดับโครง ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ชี้แจงเรื่องการสะกดชื่อ กิล่ามอนสเตอร์ แก้ไข

เจ้ากิ้งก่าตัวนี้มีปัญหาเวลาเขียนเป็นภาษาไทยครับ เพราะ Gila จริงๆ ออกเสียงว่า ฮี-ล่า เข้าใจว่าตามภาษาสเปน ไม่ใช่กิล่า กีล่า กิลล่า ด้วยซ้ำ แต่ที่สุดท้ายผมเลือกสะกด "กิล่ามอนสเตอร์" เพราะเป็นชื่อตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่าเป็นชื่อทางการที่สุดครับ --Melanochromis 00:58, 19 เมษายน 2007 (UTC)

กลับไปที่หน้า "กิล่ามอนสเตอร์"